Informácie

kids read

Zápis detí do materskej školy:

 

Školský vzdelávací program:

Tu si môžete stiahnuť Školský vzdelávací program: Cestujeme s vláčikom za poznaním.

 

Žiadosť o priatie dieťaťa do materskej školy:

Tu si môžete stiahnuť Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

 

Neviete sa rozhodnúť, komu darovať 2% z dane?  

Podporte našu škôlku. Potrebné tlačivo stiahnete TU. Všetkým darcom srdečne ďakujeme! 

Vzhľadom k situácii prosím rodičov a priateľov školy o poukázanie podielu 2% z daní. Plánujeme do otvorenia upraviť dopadové plochy pod detské ihriskové zostavy v školskej záhrade, je to náročná investícia, materiál je z časti nakúpený, práce dohodnuté, len naša solventnosť nie je dostatočná. Je to možnosť ako podporiť dobrú vec, inak odovzdáte príspevok štátu. K žiadosti, ktorú.nájdete na stránke je nutné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa pre účely poukázania 2 % dane. Obidva dokumenty je možné osobne podať na Daňovom úrade, alebo vhodiť do poštovej schránky na MŠ. Ďakujeme za všetky príspevky.

 

Fotografie na stiahnutie: 

Fotografie si môžete stiahnuť tu (klik).

 

Oznamujeme Vám...

Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné od 1.2.2016 uhradiť na účty v SLSP v tvare IBAN. Najvýhodnejšia je platba cez Internetbanking (väčšinou zdarma), platba vkladom v SLSP na účet je spoplatnená sumou 1,50 €.

Vždy je potrebné uviesť: meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.

Je možná aj platba šekom (šek vypísať, uviesť meno a VS 1704 + poštový poplatok). 

 

ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu: 

SK16 0900 0000 0050 7009 9408

Za miesto v materskej škole č. účtu: 

SK67 0900 0000 0050 7009 2476

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact